pali nanpa li mute li ante. pali nanpa poka en pali nanpa tenpo li pali nanpa suli.

sina jo e pali nanpa la sina ken kama lon e ma nanpa sin.

pali nanpa li ken jo e nanpa pi ante ala. sina pali e nanpa pi ante ala e nanpa ijo la sina jo e nanpa ni. pali nanpa poka la nanpa weka li nanpa pi ante ala. pali nanpa tenpo la nanpa wan li nanpa pi ante ala.

pali nanpa pi toki pona[o ante | edit source]

tenpo mute la sama jan pona pi tenpo pini mute la jan toki pona li kepeken e nimi "mute" li kepeken ala e nanpa ni: ona li suli mute e luka.

tan ni la pali nanpa ali pi toki pona li lon anpa.

pali nanpa poka[o ante | edit source]

wan poka wan li sama e tu.

wan poka tu li sama e wan tu.

wan poka wan tu li sama e tu tu.

wan poka tu tu li sama e mute.

wan poka mute li ken sama e mute li ken sama e mute mute.

wan poka mute mute li sama e mute mute.

tu poka tu li sama e tu tu.

tu poka wan tu li sama e mute.

tu poka tu tu li sama e mute.

tu poka mute li ken sama e mute li ken sama e mute mute.

tu poka mute mute li sama e mute mute.

wan tu poka wan tu li sama e mute.

wan tu poka tu tu li sama e mute.

wan tu poka mute li ken sama e mute li ken sama e mute mute.

wan tu poka mute mute li sama e mute mute.

tu tu poka tu tu li sama e mute.

tu tu poka mute li ken sama e mute li ken sama e mute mute.

tu tu poka mute mute li sama e mute mute.

mute poka mute li ken sama e mute li ken sama e mute mute.

mute poka mute mute li sama e mute mute.

mute mute poka mute mute li sama e mute mute.

ijo poka ijo ante li sama e ijo ante ante la ijo ante poka ijo li sama e ijo ante ante.

ijo poka e ijo ante li sama e ijo anta ante la jan nasa li toki e ni: ijo ante ante poka ala e ijo ante li sama e ijo.

pali nanpa tenpo[o ante | edit source]

wan pi tenpo wan li sama e wan.

wan pi tenpo tu li sama e tu.

wan pi tenpo wan tu li sama e wan tu.

wan pi tenpo tu tu li sama e tu tu.

wan pi tenpo mute li sama e mute.

wan pi tenpo mute mute li sama e mute mute.

tu pi tenpo tu li sama e tu tu.

tu pi tenpo wan tu li sama e mute.

tu pi tenpo tu tu li sama e mute.

tu pi tenpo mute li ken sama e mute li ken sama e mute mute.

tu pi tenpo mute mute li sama e mute mute.

wan tu pi tenpo wan tu li sama e mute.

wan tu pi tenpo tu tu li sama e mute.

wan tu pi tenpo mute li ken sama e mute li ken sama e mute mute.

wan tu pi tenpo mute mute li sama e mute mute.

tu tu pi tenpo tu tu li sama e mute.

tu tu pi tenpo mute li ken sama e mute li ken sama e mute mute.

tu tu pi tenpo mute mute li sama e mute mute.

mute pi tenpo mute li sama e mute mute.

mute pi tenpo mute mute li sama e mute mute.

mute mute pi tenpo mute mute li sama e mute mute.

ijo pi tenpo ijo ante li sama e ijo ante ante la ijo ante pi tenpo ijo li sama e ijo ante ante.

ijo pi tenpo e ijo ante li sama e ijo anta ante la jan nasa li toki e ni: ijo ante ante pi tenpo ala e ijo ante li sama e ijo.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.